Επικοινωνία – Συνεργασία με τους γονείς

Το ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙ, αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των Υπευθύνων και των Γονέων, προσφέρει τους εξής τρόπους συνεργασίας με τους γονείς – κηδεμόνες

1) Ραντεβού με τους Υπεύθυνους Καθηγητές σε συνεννόηση με τη Γραμματεία.

2) Ενημέρωση – Συγκέντρωση Γονέων:
- Την τελευταία Δευτέρα της καλοκαιρινής προετοιμασίας
- Την 3η Κυριακή του Νοεμβρίου
- Την 1η Κυριακή του Φεβρουαρίου
- Την 1η ή την 2η Κυριακή του Απριλίου

3) Αποστολή Δελτίου Προόδου Σπουδαστή, μέσω ταχυδρομείου στο σπίτι (2 φορές το χρόνο).

4) Διαρκής on - line ενημέρωση των γονιών από το site του Φροντιστηρίου μας. Έχουμε την τεχνογνωσία και τις υποδομές και προσφέρουμε στους γονείς των μαθητών μας την ευχέρεια να παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών τους (βαθμοί διαγωνισμάτων – εργασίες – συμπεριφορά) οποιαδήποτε στιγμή από το σπίτι τους.