Υποδοχή και Αξιολόγιση Σπουδαστή

Η εγγραφή ενός μαθητή στο Φροντιστήριο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙ αποτελεί για εμάς ιδιαίτερο γεγονός και φροντίζουμε μέσα από παιδαγωγικά ολοκληρωμένες και κοινωνικά αποδεκτές διαδικασίες, να εντάσσουμε το μαθητή σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα αισθάνεται ικανός να αναδείξει κατ’ αρχάς την διαμορφούμενη προσωπικότητα του, και στη συνέχεια τις δεξιότητες και τις κλίσεις.

Η ανάλυση των επιδόσεων του στις προηγούμενες τάξεις, καθώς και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, επιτρέπει στους υπεύθυνους καθηγητές την τοποθέτηση του Σπουδαστή σε ομοιογενή τμήματα επιπέδων.

Για τη διαδικασία εγγραφής στο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙ μπορείτε:

Α) Να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου καθημερινά 9.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. και 17.00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ. συμπληρώνοντας την αίτηση προεγγραφής.
Β) Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα 210 – 4966170, 210 – 4974160.

Έναρξη εγγραφών:

  • για θερινή περίοδο: 1η Μαΐου
  • για χειμερινή περίοδο: 25 Αυγούστου