Καθηγητές

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λιόντου Κατερίνα
Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. - Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Διδακτική της γλώσσας, Ε.Κ.Π.Α., Καθηγήτρια Λυκείου σε Ιδιωτικό Σχολείο.
Μαυροπούλου Ελένη
Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μούτσου Μαρία
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Πτυχίο Μετάφρασης, Πανεπιστήμιο Marc Bloch, Στρασβούργο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κάρλε Κωνσταντίνα
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Καρπούζης Γιώργος
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΦΥΣΙΚΟΙ

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπαγιαννούλας Νίκος
Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α. - Μ.Δ.Ε Βασικής Φυσικής με κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία & Μηχανική, Ε.Κ.Π.Α. - Μ.Sc. Τεχνοοικονομικά Συστήματα Πληροφορικής, Ε.Μ.Π.
Σέργης Λουίζος
Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΧΗΜΙΚΟΙ

Γκίνη Ελένη
Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α. - Μ.Sc. Βιοχημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α. - Ph.D. Βιοχημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α.
Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Καριεντίδου Ελένη
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Παπαδοπούλου Γεσθημανή
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -
Μ.Δ.Ε. : «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), Τμήμα Βιολογίας και Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -
Διδακτορικό (Υποψήφια Διδάκτωρ): Τομέας Φυσιολογία Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Και Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Γενωμικής, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Χριστακοπούλου Έλενα
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α.. Καθηγήτρια Λυκείου σε ιδιωτικό σχολείο. Προετοιμασία υποψηφίων για Πανελλαδικές Εξετάσεις από το 2005.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γιαννάκη Ελίνα
Είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και
κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών “Θέατρο στην Εκπαίδευση” του
Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου με βαθμό άριστα. Διδάσκει το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών
σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον τα τελευταία επτά χρόνια. Έχει εμπειρία σε
φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ιδιωτικά σχολεία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Βέργου Έφη