Καθηγητές

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λιόντου Κατερίνα
Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Διδακτική της γλώσσας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγήτρια Λυκείου σε Ιδιωτικό Σχολείο.
Μαυροπούλου Ελένη
Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μούτσου Μαρία
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Πτυχίο Μετάφρασης, Πανεπιστήμιο Marc Bloch, Στρασβούργο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κάρλε Κωνσταντίνα
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Καρπούζης Γιώργος
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΦΥΣΙΚΟΙ

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπαγιαννούλας Νίκος
Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μ.Δ.Ε Βασικής Φυσικής με κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία & Μηχανική, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μ.Sc. Τεχνοοικονομικά Συστήματα Πληροφορικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σέργης Λουίζος
Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΧΗΜΙΚΟΙ

Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μ.Sc. Βιοχημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ph.D. Βιοχημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Καριεντίδου Ελένη
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Παπαδοπούλου Γεσθημανή
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -
Μ.Δ.Ε. : «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), Τμήμα Βιολογίας και Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -
Διδακτορικό (Υποψήφια Διδάκτωρ): Τομέας Φυσιολογία Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Και Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Γενωμικής, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Χριστακοπούλου Έλενα
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καθηγήτρια Λυκείου σε ιδιωτικό σχολείο. Προετοιμασία υποψηφίων για Πανελλαδικές Εξετάσεις από το 2005.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Βέργου Έφη