Οι χώροι μας

Το φροντιστήριο μας στεγάζεται σε ένα σύγχρονο ιδιόκτητο κτίριο με πλήρως εξοπλισμένους χώρους. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, η οργάνωση του χώρου, οι αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και τα έντυπα μέσα διδασκαλίας, βοηθούν τους καθηγητές και τους σπουδαστές μας να αφοσιωθούν στο έργο τους και να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για μια αρτιότερη προετοιμασία των σπουδαστών μας.