Πρόγραμμα σπουδών Αποφοίτων

Στο φροντιστήριο μας λειτουργούν τμήματα αποφοίτων με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Επιπλέον, λειτουργούν group αποφοίτων για σχολές υψηλής βάσης εισαγωγής.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 3
Βιολογία 2
Έκθεση 2
Ενισχυτική διδασκαλία ή διαγώνισμα 2
ΣΥΝΟΛΟ 18
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 5
Ενισχυτική διδασκαλία ή διαγώνισμα 2
Α.Ο.Θ 2
Υπολογιστές 2
Έκθεση 2
ΣΥΝΟΛΟ 13
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία 5
Λατινικά 2,5
Βιολογία Γενικής Παιδείας 1,5
Ιστορία 2
Έκθεση 2
Ενισχυτική διδασκαλία ή διαγώνισμα 2
ΣΥΝΟΛΟ 15

*Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθυνθείτε στη Γραμματεία του φροντιστηρίου (210 4966170 και 210 49 74160, Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00-12:30 & 17:00-21:00, Παρασκευή 9:00-12:30 & 17:00-20:30, Σάββατο 9:00-12:00).